Download ไฟล์สนามแข่งขัน
ลำดับ
รายการ
กำหนดการ
1
เปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ สมัครคลิกที่นี่
5 ก.ค - 19 ก.ค. 2561
2
ประชุมทีม ทดสอบสนามแข่งขัน ส่งหลักฐานการสมัคร
20 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น.
3
เริ่มทำการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
21 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
** การสมัครแข่งขันจะสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven แล้วเท่านั้น
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย